in de project space

In de project space zijn kortlopende afwisselende projecten te zien, waarbij de ruimte het verbindend element vormt. Met behulp van verschillende media – fotografie, tekst, beeld en gebruiksobjecten  – wordt steeds een ander onderwerp onder de loupe genomen. De relatie tussen de mens en zijn (persoonlijke) omgeving vormt hierin de rode draad.

september 2016: ‘hollen hollen hollen naar de Hardebollen’

expo over de geschiedenis van de uiteenlopende bedrijvigheid die de hardebollenstraat in de loop der eeuwen gekend heeft aan de hand van historische foto’s en krantenartikelen/ advertenties, gepresenteerd middels een vijftal boekenplankjes VERSO.

TITEL